Zjednodušené společnosti s ručením omezeným – možnosti a omezení

Firmy nejsou stejné a proč my tvoříme ty nejlepší
10.9.2017
Prezentace naší služby zakládám.cz na ImpactHub MashUp vol. 37
21.11.2017

Home office interior in loft space. Workplace with wooden table, office supplies, documents, organizer and laptop. Modern office workplace. Focus on open planner book with blank pages

Zjednodušená společnost s ručením omezeným je novinkou roku 2016. jde o výsledek nařízení Evropské unie, že založení společnosti by v nákladech nemělo překročit 100 EUR. Proto bývá takováto zjednodušená společnost občas nazývána 100 Eurová společnost. Ačkoliv se u nás opět nepovedlo snížit náklady na založení společnosti na 100 EUR v důsledku lobbingu jednotlivých skupin a nebo jednoduše proto, že zákonodárci neumí počítat, stejně došlo ke značnému poklesu nákladů na založení s.r.o. z cca. 13 000 Kč na 7 až 8 000 Kč.

Zjednodušené společnosti s ručením omezeným mají však několik omezení, které do určité míry omezují nebo limitují jejich využitelnost. Omezení vychází z toho, že zakladatelská listina zjednodušené společnosti s ručením omezeným nemůže obsahovat jiná než zákonná ustanovení. To znamená, že společnost si nemůže upravit své vnitřní uspořádání odlišně od standardních zákonných ustanovení. Tím pádem je použitelnost takové společnosti mírně omezena a to především v situacích, kdy máte více společníků a ti si chtějí upravit vzájemná práva a povinnosti dle jejich podnikatelské situace.

Použitelnost zjednodušené společnosti s ručením omezeným je limitována především v situacích, kdy společnost má více společníků.

Co u zjednodušené s.r.o. nelze:

 • nelze upravit zakladatelské dokumenty odlišně od standardních zákonných ustanovení
 • následná změna společenské smlouvy je možná jen se 100% souhlasem všech společníků, stejně jako zrušení společnosti
 • nelze upravit podmínky svolání a rozhodování valné hromady jinak než standardně, tj. alespoň polovina společníků tvoří valnou hromadu a rozhodují nadpoloviční většinou přítomných
 • každý společník může vlastnit pouze jeden podíl a při dalším dělení je třeba notářského zápisu
 • nelze použít kmenové listy k nahrazení podílů na společnosti
 • nelze mít jiné než základní podíly
 • nelze vložit do společnosti jiný vklad než peněžní
 • nelze založit společnost s částečným splacením vkladu, musí se splatit 100% vkladu před zápisem společnosti do Obchodního rejstříku
 • nelze upravit zakladatelskou listinu dle potřeb podnikatele, například vložením předkupního práva k podílům ostatních společníků nebo jinak omezit převoditelnost podílů

Jak zjednodušené společnosti upravit lze:

 • společnost může mít libovolný počet jednatelů
 • způsob zastupování společnosti jednateli lze upravit různě
 • není omezen počet společníků, ač nedoporučujeme použití zjednodušených společností pro více jak jednoho společníka
 • lze upravit adresu sídla v zakladatelských dokumentech jen adresou obce; tím pádem při změně sídla v rámci jedné obce není třeba notářského zápisu
 • společnost může mít zapsán kromě předmětu podnikání i předmět činnosti, který není živností, tj. například poskytování advokátních služeb, provoz mateřské školy, poskytování účetních služeb, správa vlastních majetkových podílů v dceřiných společnostech atd.

Pro které využití je tedy zjednodušená společnost s ručením omezeným vhodná?

 1. Podnikání jedné osoby resp. jednoho společníka
 2. Pokud podnikatelé mají nedostatek prostředků v začátku podnikání
 3. Když je třeba založit společnost co nejrychleji a co nejsnadněji
 4. Když zakladatelé nemají jasno o vnitřním nastavení společnosti a chtějí si to upravit později

Jak vidíte za našeho srovnání, zjednodušené společnosti s ručením omezeným jsou příležitostí, jak ušetřit peníze i čas při zakládání společnosti. Pokud však začínáte podnikat ve více lidech, nemusí pro Vás být tím správným řešením. V každém případě se na nás obraťte, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.

Za tým zakládám.cz Michal Zuza

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *