5 věcí, na které si dejte pozor při založení společnosti přímo u notáře

5 věcí, které byste měli vědět před založením firmy
18.5.2017
Rozdíly mezi podnikáním jako OSVČ a společností s ručením omezeným aneb kdy přejít a kdy ne
11.7.2017

Image of smart young businessmen looking at camera at meeting

Ve věci spolupráce s notáři máme více jak 15 let zkušeností a dokážeme tak posoudit, kde mají notáři největší mezery při nabídce pro začínající podnikatele. Doporučujeme si notáře nejprve prověřit, stejně jako byste to dělali s jakýmkoli jiným profesionálem, který by Vám měl poskytnout placené služby, neboť ani kvalita notářů není stejná.

Níže najdete základní věci, na které doporučujeme začínajícím podnikatelům si dát pozor:

1. Zjistěte si, zda notář vůbec zakládá zjednodušené společnosti s ručením omezeným

Zjednodušené společnosti s ručením omezeným jsou novinkou roku 2016. Pomohly k výraznému snížení nákladů na založení nové společnosti s ručením omezeným. Zjednodušené společnosti mají určitá omezení a nejsou vhodné pro všechny případy použití (více zde). Avšak jedním z vedlejších efektů toho druhu společnosti je i snížení notářských poplatků za založení takových společností takřka o polovinu.

Faktem však zůstává, že skoro polovina notářů (jak vyplývá z našeho průzkumu mezi notáři v červnu 2017) nezakládá zjednodušené společnosti s ručením omezeným, nenabízí je klientům a  rovnou je bez posouzení konkrétní situace odkazuje na standardní s.r.o. (i když je pro podnikatele takřka dvakrát nákladnější a ne vždy vhodnější).

2. Notáři občas účtují klientům nadbytečné stejnopisy a náklady

Jde o oblíbený trik notářů, jak si přivydělat na úkor svých klientů. Notář se Vás zeptá, kolik vyhotovení zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy budete potřebovat (živnostenský úřad, banka, pronajímatel kanceláře atd.) a pak Vám vystaví například 4 stejnopisy. Stejnopis potřebujete v papírové podobě jen jeden (ze zákona), jinak Vám stačí běžné opisy. Opisy jsou totiž dle notářského sazebníku zpoplatněny 30 Kč za stranu, zatímco stejnopisy 100 Kč za stranu. Místo 2000 Kč až 4000 Kč + DPH Vás tak můžete u notáře při nepozornosti nechat i dvojnásobek. V bance si kupříkladu z Vašeho originálu udělají obyčejnou kopii, která jim postačuje.

3. Vyhotovení průvodní dokumentace pro založení firmy

Samozřejmě si nechcete hledat průvodní dokumentaci k založení firmy na internetu, kde není aktuální a má pochybnou kvalitu. Na druhou stranu nechcete zaplatit u advokáta za několik vzorů tisíce korun. Avšak ze zákona potřebujete minimálně prohlášení pro jednatele, souhlas  s umístěním sídla společnosti, prohlášení správce vkladu a další dokumenty.

Můžete tak požádat i notáře, kteří toto nad rámec své notářské činnosti vyhotovují. Předem si však zjistěte celkovou cenu a připravte se, že Vám nevyhotoví vše (například formuláře na živnostenský úřad či dokumenty pro odpovědné zástupce).

4. Notář Vám většinou nabídne jen standardizovaný vzor zakladatelské listiny / společenské smlouvy

Čest výjimkám, ale notáři Vám v drtivé většině případů nabídnou jen jejich standardizovaný vzor a nezeptají se Vás na vnitřní poměry v zakládané firmě, vztahy mezi společníky či na plánovaný rozvoj a podnikatelské směřování. Je vždy vhodnější nastavit společnost plně na míru Vašemu podnikatelskému plánu i vztahům mezi jednotlivými společníky hned na začátku, neboť jakmile začne firma fungovat a generovat prostředky, vše je složitější a vztahy mezi společníky se většinou změní.

Minimálně si správně nastavte kvóra pro svolání a rozhodování valné hromady, zvažte omezení převoditelnosti podílů a vložení předkupního práva k podílům ostatních společníků (více zde). Pozor, toto nelze nastavit u zjednodušeného s.r.o., proto zjednodušenou společnost s ručením omezeným doporučujeme jen pro podnikání jednoho společníka.

5. Notář není podnikatel a nemusí mít přehled o aktuálních trendech v podnikání

I když je notář veden těmi nejlepšími úmysly, může se stát, že se neorientuje v aktuálních trendech při zakládání společností a především pak v souvisejícím nastavení zakladatelských dokumentů na míru. To ještě bývá umocněno tím, že došlo ke změně zásadních zákonů od roku 2014 (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, také zákon o veřejných rejstřících atd.), kdy tyto předpisy mají mnoho mezer, které dotváří až judikatura a praxe. Může jít o omezení jednatelských oprávnění, různé druhy podílů pro různé společníky, vydávání kmenových listů v s.r.o. nebo ukládání povinností jednotlivým společníkům. Základní věci by měl znát každý notář, ale pro složitější případy je vhodnější se obrátit na advokáta se specializací na právo obchodních společností.

 

Vhodnější alternativou tak může být svěření založení Vaší nové společnosti profesionálovi. Využijte k založení společnosti či firmy naši online službu zakládám.cz. Spolupracujeme jen s ověřenými a kvalitními notáři a klientům poskytujeme nejen skvělý zákaznický servis, ale jak vyplývá z výše uvedeného, dokážeme jim ušetřit i mnoho starostí a nákladů.

Michal Zuza, zakládám.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *