5 věcí, které byste měli vědět před založením firmy
18.5.2017

Pojmenování nové firmy nebo společnosti je v současnosti obtížné ze dvou důvodů. Za prvé je v ČR zaregistrováno již přes 770 000 firem a tím pádem je těžké vymyslet takový název, který zatím nikdo jiný nepoužívá. Za druhé je třeba splnit požadavky zákona na název firmy, které nejsou snadné.

Jsou zde totiž daná pravidla, která je třeba splnit, aby byla nová společnost pod požadovaným názvem zapsána do Obchodního rejstříku. Pokud ta pravidla budou porušena, soud návrh na zápis společnosti zamítne a Vy přijdete o všechny dosud vynaložené náklady, což znamená ztrátu kolků, správních poplatků, ale i platby za notáře (celkem 6 až 24 000 Kč nebo i více).

Název společnosti je v zákonech označován jako “obchodní firma”. Proto když se právníci baví o firmě, baví se o názvu společnosti a ne o samotné společnosti.

 

3 základní zákonné podmínky pro tvorbu obchodní firmy

  1. firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou
  2. firma nesmí působit klamavě
  3. firma musí jasně odlišovat podnikatele od jiných podnikatelů

 

  1. Firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou

V prvním kroku si tedy musíte zkontrolovat, zda již neexistuje jiná společnost se stejnou obchodní firmou, kterou chcete použít. Obchodní rejstřík je plný firem, které se jmenují stejně, a to ještě z dob, kdy rejstříky jednotlivých soudů nebyly propojeny. Nyní však platí právo priority a rejstříky nejen, že jsou propojeny, ale soudy mají navíc elektronické nástroje na hledání podobných názvů.

Ani Vy to však nemusíte hledat ručně. Můžete použít náš nástroj www.nazevfirmy.cz, který obsahuje seznam všech názvů obchodních firem v ČR a dokáže v nich vyhledávat pomocí unikátního algoritmu.

Zaměnitelnost firem je totiž otázkou i jen pár znaků, písmen nebo čísel a je třeba se odlišovat od již existujících alespoň ve dvou znacích a navíc i foneticky. Neexistují však pevně daná pravidla, obecně se vychází z pohledu průměrného spotřebitele, zda na něj působí firma zaměnitelně. Například pokud byste chtěli firmu ALORA, ale již existuje firma AGORA, nesupěli byste.

Avšak i kdyby rejstříkový soud nebo notář zapsal Vámi požadovanou firmu přesto, že již podobná existuje, nemáte vyhráno, neboť prováděli pouze tzv. předběžný přezkum a kdokoli se bude cítit dotčený na svých právech názvem Vaší firmy, může Vás přesto žalovat. Proto je třeba důkladnou kontrolu obchodní firmy nepodcenit.

Pozor dále na to, že dodatek nebo označení právní formy (např. s.r.o. nebo a.s.) není rozlišovacím prvkem.

Proto je vhodné provést důkladný průzkum a analýzu Vámi vybraného názvu obchodní firmy, tj. aby se odlišovala od jiných již existujících firem ideálně alespoň ve dvou znacích.

  1. Firma nesmí působit klamavě

Zde bude průzkum o něco složitější, neboť potenciální klamavost obchodní firmy se špatně posuzuje. Především byste si měli projít Vaši konkurencí a zkontrolovat si, že Vámi vybraný název není jen nějakou variantou nebo přesmyčkou názvu konkurenční společnosti nebo že dokonce Váš název neodpovídá názvu konkurenčního produktu nebo značky. Zde byste se vystavili riziku sporu plynoucího z nekalosoutěžního jednání.

Dále jsou slova, která v názvu Vaší společnosti používat nesmíte, pokud nesplňujete podmínky dané zákonem. Nesmíte tak například přidat do názvu slova jako banka nebo finanční společnost pokud nesplňujete podmínky dané zákonem nebo registrací u ČNB.

Také by Vámi vybraný název společnosti neměl sám o sobě působit klamavě. Například byste si pojmenovávat společnost jako “První účetní společnost”, když nejen, že nemáte vázanou živnost poskytování účetních služeb, ale navíc budete dělat školení v oblasti internetového marketingu. To samé by se stalo, pokud byste si chtěli nechat zapsat např. firmu „Komunikační agentura České republiky“, neboť by vyvolávala zdání státního úřadu.

  1. Firma musí odlišovat podnikatele od jiných podnikatelů

Tento bod výrazně souvisí s prvním bodem o odlišnosti názvu firmy. Navíc je však třeba dát si pozor na to, že nejde jen o počet znaků, ale o celkové vyznění názvu firmy. Někdy stačí přidat jen slovo nebo odlišující příponu, ale ne všechna slova mají stejnou váhu.

Například pokud byste se chtěli odlišit od jiné existující firmy např. ŠKODA AUTO a přidali pouze slovo PRAHA, CZ nebo CZECH, stejně to nebude dostatečné odlišení a soud nebo notář Vám takový název nezapíše.

Jako vhodná slova k odlišení firem máme vyzkoušeny např.: EUROPE, TRADING, GLOBAL, SERVIS, CONSULTANT, CAPITAL, MEDIA, DATA atd.

  1. Bonusový bod – ochranné známky

Toto je věc, která nevyplývá přímo z obchodněprávních předpisů, ale stejně ji děláme pro všechny naše klienta. Jde o rešerši ochranných známek. Na webové stránce Úřadu průmyslového vlastnictví (http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html) si můžete zkontrolovat. zda Vámi vybraný název společnosti není zaregistrován někým jiným jako ochranná známka, a to buď v ČR nebo v zahraničí. vyhnete se tak případným sporům z porušení ochranné známky, kdybyste se rozhodli podnikat na stejném trhu jako vlastník ochranné známky.

Závěr

Každý název obchodní firmy je třeba posuzovat individuálně a dle konkrétní situace a proto nelze vytvořit několik obecných pravidel. Pokud se však budete držet výše uvedených rad, výrazně tak snižujete riziko, že Vaše firma nebude zapsána do Obchodního rejstříku.

Michal za tým zakládám.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *